Spotkanie autorskie w Szkole Podstawowej im Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie

27 kwietnia w naszej szkole odbyło się spotkanie autorskie uczniów klas 0-3 z pisarzem Panem Maciejem Sobczakiem.