Fotografie z przedstawienia pt. "Gdzie się podziały Darwale" na półkoloniach w Krwonach, organizowanych przez Fundację ze Smakiem